Barnonkolog bekräftar misstanken – tid inte avgörande till inadekvat vård

Skälen till inadekvat sjukvård för många överlevare bekräftade De senaste inläggen har varit fokuserade på återfallet av min depression och om huruvida VR kunde hjälpa mig med min depression. [1], [2]. Samtidigt höjdes dosen på en av mina antidepressiva mediciner, och jag mår återigen bättre. Jag har dock inte kommit …

Intervju på Sveriges Radio P1

Sveriges Radio P1 Här är sändningen från gårdagens inslag på Sveriges Radio P1 om barncanceröverlevare och den okunskap som finns, samt lite grand om vården. 39 minuter, 47 sekunder in börjar inslaget, för den som har hela morgonsändningen. Inslaget var bra, och det är bra att detta diskuteras på nationell …

För 10 år sedan efterfrågade SALUB nya kliniker för barncanceröverlevare!

För 10 år sedan efterfrågade SALUB nya kliniker för de som haft barncancer Jag har fastnat totalt i mina tankegångar – jag kan inte släppa eller förlåta sjukvårdens misslyckade uppföljning av mig efter min barncancer, en känsla jag sannolikt delar med många andra barncanceröverlevare.  Jag börjar må bättre, men mina …

Mukosit (muninfektion) orsakad av Metotrexat – min upplevelse

Förord Mukosit är en allvarlig inflammation i slemhinnorna, ofta i munnen, men som kan sprida sig till andra slemhinnor. Det är en mycket vanlig biverkan av cytostatikan Metotrexat och kan bli groteskt jobbig om den utvecklas och blir allvarlig. Det är ingen vanlig muninfektion, inga vanliga munsår. Ungefär så här …

25% av alla barncanceröverlevare får livslånga besvär som kan leda till bl.a. funktionsnedsättning

25% av alla barncanceröverlevare får svåra, livslånga komplikationer, funktionsnedsättning I förra veckan ställde jag en mängd frågor till min vuxenonkolog och jag kände att det var jättegivande. Hon kunde tyvärr inte besvara alla frågor, och med alla sjukdomar jag fick under min behandling som jag glömt, alla minnesfragment jag har, …